Bestille time

Bestilling av time på internett med mulighet for å velge dag og tid i din fastleges timebok kan gjøres etter innlogging til tjenestene under helsenorge.no:

https://tjenester.helsenorge.no/timeavtaler

Time på dagen

Det er også avsatt noen tidspunkter for akutte konsultasjoner i alle legenes timebøker, disse timene kan ikke bestilles gjennom internett.

For å få tildelt en slik konsultasjonstid må man ringe legekontoret samme dag for å melde behov. Det blir gjort prioriteringer avhengig av hastegrad.

Akutt sykdom

Oslo Legevakt
Tlf: 116117 (nasjonalt nummer til legevakt fra 1.9.15)
Storgaten 40 (døgnåpent hele året)

Livstruende tilstand: Ring 113Telefon

23 68 17 50
Telefontid hverdager
9:00-11:30 og 12:30-14:30
Faks: 23 68 17 51

Kun helsepersonell:
90 23 31 16


Adresse

Sørkedalsveien 10 D
2. etasje
0369 Oslo


Åpningstider

Hverdager 8:15-15:30


Kontakt oss via nettet

Gjelder timebestilling, reseptbestilling, e-konsultasjon og meldinger til legekontoret.

Helsenorge.no

ReseptbestillingNettsiden levert av